VisitAarhusregionen
Fregatten Jylland

Viden og værktøjer på vej til trængte turismeaktører

7/2/2020

Danske turismeaktører i hele landet har meldt sig klar med lokal opbakning til en massiv national holdindsats for at kickstarte dansk turisme sammen. Målet er hurtigst muligt at genrejse dansk turisme og øge omsætningen hos landets trængte overnatningssteder, attraktioner og spisesteder.

Kickstart Dansk Turisme 2020 er konkrete aktiviteter for 30 mio. kr., der både på den korte og den lange bane kommer til at bidrage til et fælles comeback for dansk turisme.  

Mens Covid-19 betyder intern national og lokal konkurrence om turister og omsætning, vælger danske destinationsselskaber og nationale turismeudviklingsselskaber nu at gå i samlet flok med Kickstart Dansk Turisme 2020 som vejviser. Det næste år bliver det store fælles mål at finde, udvikle og teste redskaber, der hurtigt og effektivt kan skabe omsætning og øget efterspørgsel hos alle landets trængte turismeaktører, så dansk turisme kan komme på fode igen.

Dansk økonomi er afhængig af en turistbranche i vigør. Ifølge tal fra Danmarks Statistik brugte turisterne i 2018 i alt 132,5 milliarder kr. i Danmark og skabte 169.000 arbejdspladser. Turismen er dermed en vigtig brik i at skabe vækst, omsætning og arbejdspladser til hele Danmark.

”Det er vigtigt for hele landet, at dansk turisme hurtigst muligt kommer op i gear. Vi ved ikke, hvordan turismen udvikler sig de kommende år, og vi kender ikke den nye virkelighed, vi ser ind i. Nu samler vi alle kræfter, udnytter hinandens kompetencer og sætter alt ind på at få en succesfuld kickstart,” siger Pia Lange Christensen, direktør i VisitAarhus og formand for styregruppen bag ’Kickstart Dansk Turisme 2020’.

Og blandt turismeaktørerne vækker det nye projekt stor glæde.

”Det er fantastisk, at der bliver gjort en stor indsats for at kickstarte turismebranchen med initiativer, der også hjælper de mindre og sårbare virksomheder, der i dén grad stadig bløder pga. covid-19. Vi er begyndt at se, at gæsterne så småt vender tilbage, men de er meget tilbageholdende med at gå ind ad døren. Vi ser meget frem til at sætte endnu mere fokus på gentænkning af bl.a. digitale formidlingsformater, og vi glæder os meget til at deltage i de tværgående samarbejder på tværs af turismebranchen via projektet” siger Karin Buhl Slæggerup, direktør for Fregatten Jylland.

10 lokale initiativer med fokus på adfærd, tryghed og nye gæstetyper efter Covid-19
Ny viden om turisternes rejse- og adfærdsmønstre, værktøjer og koncepter for forretningsudvikling og produkttilpasning samt test af nye koncepter og produkter. Det er nogle af de opgaver, der står øverst på to-do-listen hos landets destinationsselskaber.

Det kommende år sættes 10 initiativer i gang, der tilsammen skal medvirke til at fremme gæsternes forbrug samt skabe og fastholde jobs inden for kyst- og naturturisme, storbyturisme og erhvervs- & mødeturisme over hele landet.

Der vil blandt andet blive arbejdet med at skabe mersalg i forhold til oplevelser og services, som tager højde for den aktuelle situation og de udfordringer, den medfører for kyst- og naturdestinationernes turismevirksomheder. Derudover vil der blive arbejdet på at finde de gode løsninger til at kickstarte kulturforbruget og innovationen i storbyerne via ny viden, produktudvikling og rådgivningsforløb, mens der også vil blive arbejdet på at fastholde vunden forretning, kortlægge muligheder og løsninger for hybridmøder samt virtuelle site-inspections inden for dansk erhvervs- og mødeturisme.

”Kickstart-projektets initiativer handler om at gøre de rigtige ting så hurtigt som muligt. Derfor har vi blandt andet igangsat aktiviteter, der skal udbrede viden om gode løsninger på, hvordan man kan opretholde omsætningen i turismevirksomhederne, samtidig med at der skal tages særlige covid-19 forholdsregler. Vi skal eksempelvis afdække, hvordan man i andre lande arbejder med at øge kapaciteten for spisesteder og kulturoplevelser ved at inddrage det offentlige rum. Det skal vi oversætte og konceptudvikle til en samlet dansk kontekst, siger Jens Hausted, direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Projektet løber frem til juni 2021, og der er afsat et budget på i alt 30 millioner til projektets initiativer.

Covid-19 krisen har vist os hvor sårbart vores samfund kan være, men i høj grad også at sammen er vi rigtig stærke. Derfor er det en fornøjelse at se, hvordan et samarbejde på tværs af både udviklingsselskaber og destinationsselskaber i hele Danmark, nu bliver kilden til at kickstarte turismen i Danmark til gavn for de mange turismevirksomheder i Danmark,” siger Jens Müller, formand for Danske Destinationer, der med sine 15 medlemmer repræsenterer godt 80% af turismeomsætningen i Danmark.

Kickstart Dansk Turisme 2020 er finansieret af 15 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og 15 mio. kr. fra de medvirkende destinationsselskaber.

For yderligere information kontakt venligst:
Direktør Pia Lange Christensen, VisitAarhus, 2910 0309, plc@visitaarhus.com
Direktør Karin Buhl Slæggerup, Fregatten Jylland, 2043 7254, karin@fregatten-jylland.dk
Direktør Jens Hausted, Dansk Kyst- og Naturturisme, 2332 9009, jha@kystognaturturisme.dk

Formand Jens Müller, Danske Destinationer, 2819 9011, jens@desj.dk

Fakta om Kickstart Dansk Turisme 2020

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har bevilget et tilskud til projektet på kr. 15 millioner i projektperioden, der løber fra maj 2020 til juni 2021.

Projektets partnere er:

 • Danske Destinationer
 • Dansk Kyst- og Naturturisme
 • Dansk Storbyturisme
 • MeetDenmark

De 10 initiativer er følgende:

 1. Back to Business – Back on track (Destination Himmerland, Destination Limfjorden og Turistsamarbejdet Kystlandet)
 2. Digitale løsninger og turistinformerende indsatser (VisitSydsjælland-Møn og VisitLolland-Falster)
 3. Kickstart af erhvervs- og mødeturismen (VisitAalborg, Inspiring Denmark, VisitAarhus og Wonderful Copenhagen)
 4. Kickstart innovationen (VisitAalborg, Destination Fyn, Wonderful Copenhagen og VisitAarhus)
 5. Kickstart kulturturismen (VisitAalborg, Destination Fyn, Wonderful Copenhagen og VisitAarhus)
 6. Opkvalificering og videreuddannelse af turismeerhvervet (VisitSydsjælland-Møn og Destination Sønderjylland)
 7. Outdoor- og naturbaseret oplevelsesudvikling (VisitAarhus)
 8. Reframe og Mersalg ved Vestkysten (Destination Vesterhavet og Destination Nordvestkysten)
 9. Tourist Stay Safe (VisitNordsjælland)
 10. Viden til kickstart (Aalborg Universitet)