VisitAarhusregionen
Forår og krokusser i rådhusparken i Aarhus

Nyheder fra VisitAarhus, marts 2021

3/22/2021

Foråret er kommet og der er masser af initiativer i gang. Vi har samlet de vigtigste her.

Nyt om ferieturisme

Hos VisitAarhus står vi klar med kampagner på de norske, tyske og svenske markeder allerede fra foråret - hvis restriktionerne ellers tillader det. Desuden koncentrerer vi os i denne tid om at gøre Aarhusregionen attraktiv overfor de danske gæster, som vi også i år forventer vil udgøre langt størstedelen af gæsterne. I 2020 formåede vi at tiltrække mange danskere til vores destination – en stigning på 6% men godt 40% i juli. Med vores nuværende markedsføringsaktiviteter arbejder vi benhårdt på, at endnu flere danskere skal afholde deres ferie i Aarhusregionen i 2021.

Her er et par af de markedsføringsaktiviteter, som vi lige nu arbejder med:

Din bedste guide er lokal

Snart går vi live med en kampagne målrettet danskerne under overskriften ”Din bedste guide er lokal”. Som navnet antyder vil indholdet i kampagnen bestå af helt konkrete guides til regionen – alle leveret af lokale ambassadører, som repræsenterer et bestemt område eller tema. F.eks. en guide til den bedste vandretur for begyndere i Mols Bjerge eller den bedste kop kaffe i byen. På den måde bygger vi videre på de gode erfaringer fra sidste år med #vihardethele og indsigten om, at danskerne vælger feriedestination baseret på anbefalinger fra andre. 

Kampagnen kommer til at leve på websitet og vil blive aktiveret i vores egne kanaler som f.eks. nyhedsbreve og sociale medier, mens vi også vil være til stede med budskabet i eksterne kanaler, bl.a. DSBs magasin Ud&Se og i Politiken. Når vi er live, vil I kunne følge kampagnen på dinlokaleguide.dk.

Swipe dig til Sommeroplevelser

Mens vi venter på, at Danmark åbner mere op, så vi kan åbne for det store markedsføringsskyts, har vi netop igangsat Facebook-kampagnen ”Swipe dig til Sommeroplevelser”. Kampagnen skal inspirere familier og par til sommeroplevelser i Aarhusregionen. Kampagnen har dels til formål at vise nogle af vores destinations største oplevelser frem, men også at indsamle leads til vores e-mailservice. Det gør det muligt for os fremadrettet at sende målrettede inspiration og information til potentielle gæster.
Kampagnen kører frem til 6. april. Der bliver skiftet ud i oplevelserne i løbet af perioden, så vi får præsenteret en bred vifte af de mange fantastiske oplevelser i vores område. Swipe-kampagnen kører som annonceringer på Facebook men kan også ses i et opslag på www.facebook.com/MinOplevelsesguide.

Nyt om erhvervsturisme

Restriktionerne i forbindelse med COVID-19 har ramt erhvervsturismen hårdt i første kvartal. Mange steder i Aarhusregionen har stadig åbent for mødeafvikling og overnatning, hvilket i det små bliver benyttet af både offentlige og private virksomheder. Optimismen er at finde i efteråret 2021, hvortil mange nationale arrangementer, konferencer og events er blevet rykket. Vi arbejder fortsat på at fastholde konferencer internationalt. 

Webinar om hybridmøder

Vi har netop afviklet et webinar om hybride møder. Hybridmøder er efter corona blevet et buzz-word i mødeindustrien, og et format, som mange mødeplanlæggere og mødesteder i denne tid skal forholde sig til. Mødet havde til formål at gøre mødekøbere og mødeerhvervet klogere på hybridmøder – og live teste et hybridmøde af! Over 180 var tilmeldt og blev klogere på begrebet, samt fik brugbar indsigt i vigtige overvejelser, inspirerende cases, tips og trick. 
Se webinaret

Webinar om virtuelle site inspections

Mandag d. 8. februar afviklede VisitAarhus et webinar om én af mødebranchens nye tendenser i kølvandet på corona, ”Den virtuelle site inspection”. Formålet var af dele ny viden, gode råd og prøve tendensen af i praksis - med virtuel site inspection hos to ”hemmelige” mødesteder i Aarhusregionen, hvor deltagere kunne gætte med på, hvor vi var. Webinaret var en stor succes med over 120 tilmeldte. Deltagerne var en god blanding af erhvervsturismevirksomheder fra hele området og nationale mødekøbere fra diverse virksomheder samt Aarhus Universitet. 
Se webinaret

Rapport roser Aarhus

Indsatsen for at tiltrække internationale kongresser virker
VisitAarhus har netop afsluttet det internationale erhvervsturismeprojekt ERVITU, der udgør VisitAarhus’ indsats for tiltrækningen af internationale konferencer og kongresser til Aarhus. Alle mål er nået. Indsatsen opretholdes fremover takket være en bevilling fra Aarhus Kommunes byråd. Evalueringen er udarbejdet af Silverbullet & Kvistgaard+Hird og giver strategiske input til, hvordan indsatsen skal være fremadrettet. 
Læs pressemeddelelsen

Nyt om projekter

Vi har fuld gang i en række projekter, der alle har til formål at hjælpe turismevirksomheder gennem den svære COVID-19-tid. Blandt andet følgende:

GRØN GENSTART

Vores grønne projekt, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter med 3,4 millioner kroner, har lige nu følgende bud ude: 

Feltanalyse til afdækning af gæsters medieforbrug
Vi har i dag meget lidt viden om gæsters reelle medieadfærd og behov, imens de er på ferie. Derfor ønsker vi at igangsætte en feltanalyse af, hvilke inspirations- og informationskilder gæsterne benytter, når de er ankommet. Vi søger derfor lige nu et markedsanalysebureau, der kan gennemføre en feltanalyse, der afdækker vores gæsters medieforbrug. 
Se udbud

KICKSTART DANSK TURISME

Der er igangsat 11 initiativer på tværs af Danmark på det fælles nationale ”Kickstart Dansk Turisme”-projekt, der med et samlet budget på i alt 30 millioner kroner har fokus på at genrejse dansk turisme under og efter COVID-19. VisitAarhus deltager i fire af initiativerne og er desuden projektleder på hele det samlede projekt. 

Alle initiativer uploader løbende nyeste viden, virksomhedstilbud og erfaringer på hjemmesiden Kickstartdanskturisme.dk.

To af de fire initiativer har netop igangsat udviklingsprojekter. 

10 overnatningsvirksomheder påbegynder konsulentforløb 
Efterspørgslen på naturbaserede oplevelser har aldrig været større. Mange gæster ønsker ophold, hvor aktiviteter i det fri er en del af oplevelsen. Som en del af KICK-START Outdoor har overnatningsvirksomheder i Aarhusregionen frem til marts kunnet søge om at deltage i et projekt, der skal udvikle og koble konkrete outdoor- og naturoplevelser på deres overnatningsprodukt i et samarbejde med dygtige konsulenter. 

Der vælges nu 10 overnatningsvirksomheder ud som påbegynder konsulentforløb. Ved udgangen af april vil de have udviklet og koblet nye attraktive naturoplevelser på deres overnatningsprodukt.
Læs mere om projektet

Derudover er alle virksomheder, der arbejder med naturbaserede oplevelser, inviteret med i et online-forløb i marts og april. Forløbet skal give virksomhederne indsigt i værktøjer, der kan hjælpe med at sikre en bedre forretning baseret på outdoor- og naturoplevelser. 
Se invitation

Fire kulturinstitutioner i Aarhusregionen deltager i kulturudviklingsprojekt
Mønsted Kalkgruber, Fregatten Jylland, Hjejleselskabet, Science Museerne og ARoS deltager netop nu i et kulturudviklingsprojekt. Kulturinstitutionerne har, sammen med 12 andre kulturinstitutioner landet over, hver fået 100.000 kroner til frem mod september at udvikle og teste ideer, der kan sparke gang i omsætningen og imødekomme gæsternes nye behov i kølvandet af corona-krisen.
Se pressemeddelelse

Tal fra destinationen

Se her de seneste tal fra vores destination. 

Tabel 1: Overnatningstal 4. kvartal 2020 (oktober, november og december 2020)

Samlet antal overnatninger 4. kvartal 2020 %-ændring sammenlignet med 4. kvartal 2019
Aarhusregionen 571.941 -11,60%
Aarhus 150.840 -38,90%
Favrskov 1.316 NA*
Norddjurs 107.863 11,70%
Randers 15.058 -24,90%
Silkeborg 75.009 -10,70%
Skanderborg 16.032 -24,00%
Syddjurs 185.407 24,60%
Viborg 20.416 -30,90%

*Tal fra Favrskov er kun for august. Øvrige måneder er diskretioneret (både i 2020 og 2019, så der er ikke beregnet nogen procentvis ændring).

Tabel 2: Overnatninger (total), 2020

  2019 2020 % ændring fra
 2019 til 2020
Aarhusregionen 4.222.357 3.825.692 -9,40%
Aarhus 1.200.167 797.459 -33,60%
Norddjurs 786.817 845.257 7,40%
Randers 131.434 107.001 -18,60%
Skanderborg 171.524 146.851 -14,40%
Silkeborg 635.422 565.512 -11,00%
Syddjurs 1.049.493 1.158.943 10,40%
Viborg 247.500 204.669 -17,30%
Danmark 56.059.265 44.515.805 -20,60%

Der er et samlet tal for 2020 på 25.089 overnatninger i Favrskov, men der er fortsat ikke tal fra 2019 (som der også er angivet i tallene fra 4. kvartal). Derfor kan der ikke kommenteres på udviklingen. 

Gennemgang af hver kommune

Aarhus-by mistede i 2020 -34% af overnatningerne sammenlignet med 2019. En tilbagegang, der er markant. Sammenlignet med de øvrige storbyer (København, Odense og Aalborg), har krisen i Aalborg og Aarhus ikke ramt helt så hårdt som i Odense og København. Aalborg har haft en tilbagegang på -22%, Aarhus -34%, Odense -43% og København hele -65%. Hotelovernatningerne i Aarhus udgør normalt 80 %, mens camping og sommerhuse udgør resten. Aarhus er den storby i Danmark der hele vejen gennem krisen har haft den højeste belægning på hotellerne.

Aarhus har trods sin tilbagegang i feriehusovernatninger på -9% formået at tiltrække 18% flere tyske overnatninger. De tyske feriehusovernatninger udgjorde 34% af alle feriehusovernatningerne og 76% af de udenlandske overnatninger i 2020.

Norddjurs har haft et flot samlet år med en fremgang i antal overnatninger på 7,4%. Fremgangen er båret af både feriehus- og campingovernatninger, som i 2020 er steget med hhv. 16,1% og 9,3%. Norddjurs har dog oplevet en tilbagegang for året i overnatningskategorierne ”Hoteller og Feriecentre” og ”Lystbådehavne”. Hotellerne og feriecentrene har tabt -17% af overnatningerne svarende til lidt over 20.000 overnatninger, og lystbådehavnene har tabt -10% (2019: 37.023 | 2020: 33.164). Til trods for en tilbagegang for hoteller og feriecentre har man dog formået at tiltrække 1171 flere schweiziske overnatninger til denne kategori, og desuden formået at tiltrække 1,4% flere tyske gæster til sommerhusene.

Syddjurs har haft et flot samlet år, og opnår en fremgang i antal overnatninger på hele 10,4%. Fremgangen er båret af både feriehus-, camping- og lystbådeovernatninger, som alle har haft flot fremgang. Overnatningskategorien ”Hoteller og Feriecentre” oplever dog et tilbageslag på -6,1%. Lystbådehavnene har oplevet en fremgang på hele 175% (2019: 7.157 | 2020: 19.775), feriehusene 11,4% (2019: 675.382 | 2020: 752.078) og camping 11,1% stigning svarende til knap 28.000 flere overnatninger. Slutteligt har Syddjurs formået at tiltrække hele 11% flere tyske gæster til sommerhusene, samt 306 flere svenske overnatninger.

Randers har i 2020 haft en tilbagegang på -19% mod -20,6 på landsplan. Det særligt båret af nedgangen i hotelovernatninger på -35%, hvor hotellerne normalt står for ca. 45% af alle overnatninger i kommunen, men i år kun har en andel på 36%. Derudover har Randers også oplevet en mindre tilbagegang på campingovernatninger på -6%, som står for ca. 50% af overnatningerne i kommunen. Feriehusene, som står for en mindre andel, er også gået tilbage med 30%. Slutteligt, på en positiv note, har lystbådehavnen i Randers (trods en meget lille andel af overnatningerne) oplevet en stigning fra 1.603 overnatninger i 2019 til 2.657 overnatninger i 2020 (+66%).

Skanderborg har haft en tilbagegang på -14% i 2020. Hoteller og feriecentre har i 2020 oplevet en tilbagegang på -33%, og tabt knap 30.000 overnatninger. Camping, som normalt udgør 37% af overnatningsandelen i kommunen, er i 2020 steget med 8%, og udgør i 2020 hele 47% af alle overnatningerne i Skanderborg. Skanderborg har formået at tiltrække 20% flere danske gæster på camping i 2020 sammenlignet med 2019. Feriehusene har i Skanderborg, som i de fleste andre kommuner, oplevet en flot fremgang på 32% (2019: 5.952 | 2020: 7.849).

Silkeborgs hoteller og feriecentre har i 2020, på samme måde som Randers, Aarhus og Skanderborg oplevet en markant tilbagegang i andelen af overnatninger på hoteller og feriecentre. Normalt står denne overnatningstype for 43% (2019) af overnatningerne i Silkeborg kommune, men står efter tilbagegangen på -31% i overnatninger i år kun med en andel på 34% (2019: 273.326 | 2020: 189.691).

Campingovernatningerne har haft en pæn fremgang på 7%, og udgør i år 47% af alle overnatningerne i hele Silkeborg kommune. Feriehusene står næsten uændret i udviklingen fra 2019 til 2020 med knap 1000 færre overnatninger i år (2019: 76.177 | 2020: 75.292). Både feriehus- og campingovernatninger har oplevet en stigning i andelen af danske overnatninger på hhv. 37% og 14%.

Viborg har samlet set oplevet et fald på -17% i antal overnatninger i 2020. Det er særligt tabet af hotelovernatninger, som er årsagen til tilbagegangen, hvor der ses en tilbagegang på hele -44% (2019: 81.371 | 2020: 45.353). Derudover har Viborg også oplevet en mindre tilbagegang på -5% på camping, som normalt udgør halvdelen af overnatningerne i kommunen. Tilbagegangen svarer til et tab på ca. 6.000 overnatninger. Feriehusovernatningerne er steget med 5% i 2020 fra 28.648 til 30.143, hvilket er båret af en flot fremgang på 52% flere danske overnatninger, som kan gøre op for tabet af udenlandske overnatninger.