VisitAarhusregionen
Grøn turisme - Aarhusregionen

Nyt fra VisitAarhus, juni 2021

  

Kære kommuner

Vi er nu på vej ind i sommersæsonen, der er forsigtig optimisme og flere gæster besøger vores destination. Desværre er det endnu ikke slået igennem i besøgs- og overnatningstal. Vi har en stor bekymring for specielt storbyturismen og erhvervsturismen, som bløder og har gjort det længe nu.  

Vores fokus er lige nu på genopretning af turismeerhvervet og på eksekvering af vores nye bæredygtige vækststrategi for turismen i Aarhusregionen. Strategien blev offentliggjort 11. maj og er blevet taget  positivt imod af bl.a. vores partnere.  Tusind tak for jeres bidrag til arbejdet.  I kan finde strategien på www.visitaarhusregionen.dk/agreatplace.  
 
Der er flere lyspunkter. VisitDenmark har netop offentliggjort en rapport, der viser, at Danmark kommer ind på en flot andenplads, når turisterne skal vurdere, hvilke nordeuropæiske destinationer, der har en ansvarlig tilgang til corona. Det giver et godt afsæt for at tiltrække turister til Danmark og Aarhusregionen, når restriktionerne lempes.  

Derudover har flere end 50 nye turismeaktører i 2021 valgt at indgå i partnerskab med VisitAarhus og over 20 partnere har opgraderet deres partnerskab.  Det er vi meget glade for. Jo flere vi står samlet, jo stærkere bliver vi til at tiltrække gæster til vores område.   

Herunder har vi samlet nogle af de mange tiltag, kampagner, projekter m.v., som vi arbejder på lige nu for at understøtte turismeerhvervet i Aarhusregionen. I er meget velkomne til at dele.  
 
Rigtig god læselyst 

De bedste hilsner 

Pia Lange Christensen 
Direktør, VisitAarhus 

Nyt om ferieturisme

Sommeren er på vej og usikkerheden om hvorvidt vi kan holde på danskerne i år og hvorvidt vi kan forvente udenlandske turister til området, er stor. I VisitAarhus arbejder vi derfor lige nu på højtryk med kampagner målrettet danskerne, mens kampagner målrettet vores nærmarkeder ligger på spring og afventer et go.  

Kampagner målrettet danske turister
Den 28. maj lancerede vi Danmarkskampagnen, ”Din bedste guide er lokal”, der skal inspirere danskerne til ferie i Aarhusregionen via personlige anbefalinger fra lokale. Midlet er personlige anbefalinger fra de lokale. På kampagnesiden dinlokaleguide.dk ligger lige nu de første seks lokale ambassadører og guides til regionen - og der kommer løbende flere til, så vi i løbet af året kommer hele regionen rundt.
Pressemeddelelse om kampagnen kan læses her

Kampagnen kører på egne kanaler og folder sig derudover ud gennem sponsorerede artikler på bt.dk, helsides annoncer i Ud&Se og Alt For Damernes tillæg "Mad & Rejser" samt annoncering på Facebook og YouTube m.m.  Desuden har vi indgået et redaktionelt samarbejde med Politikens Lokalaviser, som løbende offentliggør vores guides på deres kanaler (trykte aviser og digitale platforme). 

Derudover er vi i tæt dialog om den store nationale ”Meget mere end Bare Danmark”-kampagne, der i år med humor, danskernes egne billeder og idéer til overraskende oplevelser sætter fokus på alt det fine og finurlige, som danskerne kan opleve herhjemme.  

Kampagner målrettet udenlandske turister
VisitDenmark og den internationale Taskforce, hvor bl.a. VisitAarhus deltager, monitorerer løbende både interessen for ferie i Danmark samt den konkrete bookingadfærd internationalt. Vores seneste data viser tydeligt, at der lige nu er stor stigning i interessen for ferie i Danmark på alle nærmarkederne.  

Vi har i samarbejde med VisitDenmark sat gang i de første kampagner med det formål at holde Danmark top-of-mind. De lukkede grænser betyder, at vi endnu ikke ser mange bookinger, og derfor afventer vi fortsat, at tiden er rigtig til at sætte tryk på konkrete kampagner og medieindkøb i udlandet. Når vi ser en ændring i bookingadfærden, og grænserne er tilpas åbne, så slår vi til.  

Nyt om erhvervsturisme

Pandemien sætter fortsat sit spor på mødebranchen. I VisitAarhus arbejder vi benhårdt på at genvinde erhvervsturismen tilbage til regionen. Vi har flere projekter i gang for at styrke både den nationale og internationale efterspørgsel og oplever allerede stigende interesse. 

Status: Fysiske møder i vente 
I takt med Danmarks genåbning og tilladelse af møder med 1000 deltagere oplever vi stor optimisme og en øget interesse i Aarhusregionen som mødedestination. Det nationale mødemarked forventes at komme mere i gang i år, mens det internationale marked kommer senere. Efteråret ser efter omstændighederne positivt ud, vi er i kontakt med flere danske mødekøbere, som viser interesse i hele vores destination. Samtidig arbejder vi med flere bud på internationale konferencer i årene, der kommer og har tæt dialog med kongresværter. Så der er, omend mindre end sædvanligt, møder i sigte! 

Særlig indsats: At styrke kendskabet til regionens erhvervsturismeprodukter  
En stor destination med otte kommuner har gjort vores fælles mødemarked endnu stærkere – vi har nu mange flere produkter at tilbyde og en langt bredere produktportefølje! Et stort fokus i VisitAarhus erhvervsturismeafdeling i 2021 er at komme rundt i hele Aarhusregionen og opnå indgående kendskab til alle mødeprodukterne. Sidste kvartal stod på spændende besøg i Randers og Viborg. Vi glæder os til flere besøg.  

Vores viden bruges, når vi rådgiver mødekøbere fra både indland og udland. Og indtænkes i kommende aktiviteter, bl.a. inspirationsture og vores deltagelse i Nordens største fagmesse om møder, events og konferencer, ”Møde og Eventmessen”, d. 1. september i Forum København. 

Et møde er ikke bare et møde 
I maj og juni tagger vi ind i den nationale mødekampagne “Ikke bare et møde”, som er arrangeret af VisitDenmark. En kampagne med formålet at få nationale mødekøbere til at holde fysiske møder igen – ude af huset. I kan selv tagge ind i kampagner og gøre opmærksom på kommunens erhvervsturismeprodukter ved at bruge tagget #ikkebareetmøde.
Læs mere på www.ikkebareetmøde.dk

Nyt om gæsteservice

I en periode hvor vi venter på et stort rykind af gæster i Aarhusregionen, udbygger vi vores gode samarbejde med en række partnere, der ønsker at skrue op for deres fokus på det gode værtskab. Ved at tilbyde forskellige former for oplæring i destinationskendskab, et frisk pust af motivation, forståelse af forskellige kundetyper og nationaliteter, eller basisredskaber inden for gæsteservice, kommer vi, så vidt muligt vores partneres ønsker i møde. I et tæt samarbejde med den enkelte partner, får vi analyseret behovet og ikke mindst formen, hvormed vi kan tilbyde vores hjælp. Det kan være online, via deltagelse i personalemøder, med afvikling af guidede byvandringer eller noget helt tredje. Hver gang med målet om at give øget arbejdsglæde til frontpersonalet og at forbedre gæstetilfredsheden på tværs af vores region.  

Samtidig er vi ved at forberede sommersæsonen på tværs af Aarhusregionens otte kommuner. Års gode erfaringer med Velkomstteams på gaden i højsæsonen bliver denne sommer udvidet til flere kommuner. Naturligvis med justeringer så den enkelte kommunes geografi og sammensætning af gæstetyper tilgodeses. Eksempelvis glæder vi os til at afprøve et koncept, som vi har døbt “Flyvende Velkomstteam”, der løbende vil skifte placering efter eksempelvis vejret, så der vil søges mod kysterne på dage med godt vejr, og mod områdets attraktioner på dage, hvor de forventeligt er velbesøgte. Et koncept vi virkelig glæder os til at afprøve, da det falder perfekt i tråd med vores overordnede strategi om at være der, hvor gæsterne er, når de har brug for os.  

Nyt om projekter

Vi har fortsat fuld gang i en række projekter, der har til formål at hjælpe turismevirksomheder gennem den svære COVID-19-tid. Her er nyt fra de pt. vigtigste: 

Kickstart Innovationen 
De 10 virksomheder i projekt ”Kickstart Innovationen” er i fuld gang med accelerationsforløbet for at få deres innovative digitale produkter og services på markedet med det formål at kickstarte storbyens turismeomsætning 2021. Deres produkter og services skal hjælpe turismeorganisationer med at inspirere og give nye løsninger til at skabe merforretning. Løsningerne strækker sig fra trådløse varmehynder, escape room-mysterier i byrummet til papirløse attraktioner og bæredygtige studieture. 
Læs mere om virksomhederne og deres løsninger her

Gennem advisory boards får hver af de 10 virksomheder personlig sparring fra turisme konsulenter og forretningsudviklere, så de kan stå klar med demo-modeller og løsninger når vi afholder Demo-dag den 18.juni.  
Læs mere om projektet her

Kickstart Outdoor- og naturbaserede oplevelser  
Om meget få dage lancerer vi en bred vifte af produkter, som forener overnatning med naturbaserede oplevelser. Produkterne er skabt sammen med udvalgte overnatningssteder og outdoor-aktører.  

Desuden har vi gennemført fem online-seminarer, som har haft til formål at inspirere og give konkrete tips til forretningsudvikling indenfor Outdoor. I projektet er der allerede opstået et godt netværk blandt udbyderne af oplevelser og forbindelse til relevante overnatningssteder.   

Camp Now  
I Camp Now projektet har der været arbejdet intenst med strategier og udviklingsplaner for Aarhusregionens to udvalgte campingpladser, Blushøj Camping – Ebeltoft og Grenaa Strand Camping.  

Det er individuelle, virksomhedsnære forløb med rådgiverteam. Fokus er især på integration af natur og outdoor-oplevelser som en del af campingferien samt udvikling og placering af nye overnatningsenheder på pladserne. Bæredygtighed og smarte, teknologiske løsninger bliver også testet, særligt med fokus på vandbesparelser.  

VisitDenmarks andel i projektet med rebranding af campingferie i Danmark har naturligt været udfordret af Coronarestriktionerne. Kampagnen er klar og sættes i gang på det tyske, hollandske og franske marked, så snart det giver mening.   

  Kickstart Kulturturismen  
  17 kulturinstitutioner er i fuld gang med at udvikle nye produkter og løsninger med det formål at genere ny viden og omsætning i en coronatid. 
  Se mere om de 17 kultur-test-labs her.  

  Som en del af projektet inviteres alle kulturaktører i Danmark desuden til tre morgen-kultur-kicks i maj og juni. Alle sætter fokus på innovation i kulturbranchen og deltagerne får inspiration og redskaber til at forløse en række innovationspotentialer i egen virksomhed/organisation – og det sker på 3 x 45 minutter.  

  Kick nr. 1 har fokus på kunderejsen, nye målgrupper og markedsføring. Kick nr. 2 har fokus på digitalisering og bæredygtige digitale forretningsmodeller. Kick nr. 3 har fokus på Udendørsoplevelser og events.  
  Læs mere her. 

   ASK ME – en videreudvikling af det aarhusianske frivilligkoncept 
   Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har i maj offentliggjort, at de ønsker at støtte projektet ”ASK ME”, som VisitAarhus har søgt midler til. I alt støtter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse projektet med syv millioner kroner frem mod 2024.  Projekt ”ASK ME” er en videreudvikling af det aarhusianske frivilligkoncept, som blev opbygget i forbindelse med Europæisk Kulturhovedstad Aarhus i 2017 og i dag tæller ca. 2.200 ressourcestærke frivillige under VisitAarhus. Med ASK ME er det nu tid til at videreudvikle på frivilligkonceptet i Aarhus samt etablere lokale filialer rundt i Aarhusregionen for at udbrede det succesfulde koncept. De lokale filialer bliver i første omgang placeret i Randers og Syddjurs Kommune.  

    Turisme og Transaktionsdata  
    I projektet Turisme & Transaktioner modtog vi i første kvartal i år den første dataleverance med internationale transaktioner i Danmark i perioden januar 2019 til december 2019 (med 2018 som reference-/sammenlignings år). Vi har derfor, sammen med VisitDenmark og Destination Fyn, haft travlt med at gennemgå og validere data. I andet kvartal af 2021 leveres der yderligere data fra 2020, og valideringen af data vil afsluttes, hvorefter der afholdes en række workshops med relevante partnere, inden der i efteråret vil laves en endelig afrapportering og plan for fremtidig brug af data.   

     Nye analyser på vej  
     I 1. kvartal i år har vi indhentet tilbud på to større undersøgelser, der skal gennemføres hen over sommeren 2021. En Kendskabs- og potentialeanalyse og en Feltanalyse. 

     • Kendskabs- og potentialeanalysen skal afdække kendskabet til Aarhusregionen i Danmark samt i vores nærmarkeder; Tyskland, Norge, Sverige, Holland og Storbritannien. Hertil kommer, at undersøgelsen skal hjælpe os med at blive klogere på Aarhusregionens USP’er (Unique Selling Points), samt hvilke uforløste potentialer der findes både blandt kendte og nye gæster. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Epinion.   
     • Feltanalysen skal gøre os klogere på vores gæster. Formålet med feltanalysen er at afdække, hvilke medier gæsterne bruger, samt hvad de bruger medierne til imens de er her, så vi kan forbedre vores kommunikation og budskaber til gæsterne. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Silverbullet.   

     Tal fra destinationen

     Se her de seneste tal fra vores destination 

     Tabel 1: Overnatningstal 1. kvartal 2021 (januar, februar og marts 2021) Bemærk at 1. kvartal 2020 ikke var et “normalt kvartal”, da corona ramte i marts 2020. 

     Samlet antal overnatninger 1. kvartal
     2021 
     %-ændring sammenlignet med 1. kvartal 2020
     Aarhusregionen 342.381 -15,0%
     Aarhus 68.295 -56,6%
     Favrskov 0 NA*
     Norddjurs 75.120 22,1%
     Randers 7.668 -38,9%
     Silkeborg 37.836 -31,7%
     Skanderborg 5.431 -63,4%
     Syddjurs 136.104 60,4%
     Viborg 11.927 -26,6%

     *Der er ingen tilgængelige tal for Favrskov i 2021. Måneder er diskretioneret af Danmarks Statistik.