VisitAarhusregionen
Troldeslugten

Nyt fra VisitAarhus, marts 2021

  

Kære Kommuner

Først en stor tak til jer alle for jeres bidrag til vores kommende strategi. Den er nu tæt på at være klar til offentliggørelse, og I får den at se snarest muligt.

Vi har taget hul på 2021, som desværre fortsat står i pandemiens tegn. Det giver anledning til bekymring på turismeerhvervets vegne, og tallene for 2020 fortæller historien om et hårdt år for turismen. Men der er også lyspunkter.

Vi har oplevet stor tilstrømning af danske gæster - særligt hvad angår den natur- og kystbaserede turisme. Og vi har oplevet stor opbakning fra turismeerhvervet i forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftaler for 2021 på trods af, at mange er hårdt ramt. Det er positivt, at godt 400 turismevirksomheder i de otte kommuner fortsat bakker op om fællesskabet i destinationen.

I denne status har vi samlet nogle af de mange tiltag, kampagner, projekter m.v., som vi arbejder på lige nu for at understøtte turismeerhvervet i Aarhusregionen. Statussen må meget gerne deles.

Rigtig god læselyst

De bedste hilsner
Pia Lange Christensen

Direktør, VisitAarhus

Nyt om ferieturisme 

VisitAarhus står klar med kampagner på de norske, tyske og svenske markeder allerede fra foråret - hvis restriktionerne ellers tillader det. Desuden koncentrerer vi os i denne tid om at gøre Aarhusregionen attraktiv overfor de danske gæster, som vi også i år forventer vil udgøre langt størstedelen af gæsterne. I 2020 formåede vi at tiltrække mange danskere til vores destination – en stigning på 6% men godt 40% i juli. Med vores nuværende markedsføringsaktiviteter arbejder vi benhårdt på, at endnu flere danskere skal afholde deres ferie i Aarhusregionen i 2021.  

Her er et par af de markedsføringsaktiviteter, som vi lige nu arbejder med:

Din bedste guide er lokal
I starten af marts går vi live med en kampagne målrettet danskerne under overskriften ”Din bedste guide er lokal”, og som navnet antyder vil indholdet i kampagnen bestå af helt konkrete guides til regionen – alle leveret af lokale ambassadører, som repræsenterer et bestemt område eller tema. F.eks. en guide til den bedste vandretur for begyndere i Mols Bjerge eller den bedste kop kaffe i byen. På den måde bygger vi videre på de gode erfaringer fra sidste år med #vihardethele og indsigten om, at danskerne vælger feriedestination baseret på anbefalinger fra andre. 

Kampagnen kommer til at leve på websitet og vil blive aktiveret i vores egne kanaler som f.eks. nyhedsbreve og sociale medier, mens vi også vil være til stede med budskabet i eksterne kanaler, bl.a. DSBs magasin Ud&Se og i Politiken. Når vi er live, vil I kunne følge kampagnen på dinlokaleguide.dk.

Swipe dig til Sommeroplevelser
Mens vi venter på, at Danmark åbner mere op, så vi kan åbne for det store markedsføringsskyts, har vi netop igangsat Facebook-kampagnen ”Swipe dig til Sommeroplevelser”. Kampagnen skal inspirere familier og par til sommeroplevelser i Aarhusregionen. Kampagnen har dels til formål at vise nogle af vores destinations største oplevelser frem, men også at indsamle leads til vores e-mailservice. Det gør det muligt for os fremadrettet at sende målrettede inspiration og information til potentielle gæster.

Kampagnen kører frem til 6. april. Der bliver skiftet ud i oplevelserne i løbet af perioden, så vi får præsenteret en bred vifte af de mange fantastiske oplevelser i vores område. Swipe-kampagnen kører som annonceringer på Facebook men kan også ses i et opslag på www.facebook.com/MinOplevelsesguide
 

Nyt om erhvervsturisme

Restriktionerne i forbindelse med COVID-19 har ramt erhvervsturismen hårdt i første kvartal. Mange steder i Aarhusregionen har stadig åbent for mødeafvikling og overnatning, hvilket i det små bliver benyttet af både offentlige og private virksomheder. Optimismen er at finde i efteråret 2021, hvortil mange nationale arrangementer, konferencer og events er blevet rykket. Vi arbejder fortsat på at fastholde konferencer internationalt. 

Rapport roser Aarhus:
Indsatsen for at tiltrække internationale kongresser virker

VisitAarhus har netop afsluttet det internationale erhvervsturismeprojekt ERVITU, der udgør VisitAarhus’ indsats for tiltrækningen af internationale konferencer og kongresser til Aarhus. Alle mål er nået. Indsatsen opretholdes fremover takket være en bevilling fra Aarhus Kommunes byråd. Evalueringen er udarbejdet af Silverbullet & Kvistgaard+Hird og giver strategiske input til, hvordan indsatsen skal være fremadrettet. 
Læs pressemeddelelsen

Webinar om virtuelle site inspections
Mandag d. 8. februar afviklede VisitAarhus et webinar om én af mødebranchens nye tendenser i kølvandet på corona, ”Den virtuelle site inspection”. Formålet var af dele ny viden, gode råd og prøve tendensen af i praksis - med virtuel site inspection hos to ”hemmelige” mødesteder i Aarhusregionen, hvor deltagere kunne gætte med på, hvor vi var. Webinaret var en stor succes med over 120 tilmeldte. Deltagerne var en god blanding af erhvervsturismevirksomheder fra hele området og nationale mødekøbere fra diverse virksomheder samt Aarhus Universitet. 
Se webinaret

Næste webinar omhandler hybride møder, dvs. møder med både fysiske og virtuelle deltagere. Der kommer mere om dette møde om kort tid på siden her.

Nyt om gæsteservice

Vi arbejder løbende på, at gæsterne i Aarhusregionen får så gode oplevelser, som muligt. Derfor arbejder vi i øjeblikket på en række pilotprojekter i samarbejde med vores partnere på tværs af destinationen. Ud over at udveksle erfaringer og best practice i forhold til gæsteservice handler pilotprojekterne om at udvikle nye værktøjer, der kan være med til at øge destinationskendskabet blandt ansatte i turistbranchen. 

Vores erfaringer viser, at vores indsatser med at bygge bro internt og på tværs af brancher både øger gæstetilfredsheden og forbruget. Når informationsniveauet bliver højnet blandt de kontaktpunkter, en gæst har under sit ophold, bliver gæsterne gladere. Og det fører til et øget forbrug, når vores partnere er opmærksomme på fordelene ved at henvise gæsterne til hele destinationens mangeartede muligheder.
 

Nyt om projekter

Vi har fuld gang i en række projekter, der alle har til formål at hjælpe turismevirksomheder gennem den svære COVID-19-tid. Blandt andet følgende:

GRØN GENSTART
Vores grønne projekt, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter med 3,4 millioner kroner, har lige nu flere udbud. 

Kendskabsanalyse 
På tværs af Aarhusregionen er der behov for at afdække kendskabet til den nye forstørrede geografi for at kunne igangsætte de rette aktiviteter på de rette markeder og for de rette målgrupper. Vi søger derfor lige nu efter et markedsanalysebureau, der kan hjælpe os med at afvikle en omfattende national og international kendskabsanalyse. 
Se udbud

Ny brandstrategi
Derudover har vi netop lukket et udbud om ny brandstrategi. Vinderen af udbuddet offentliggøres snarest. Vi vil med hjælp fra det valgte bureau bruge de kommende måneder på at genbesøge VisitAarhus’ brandidentitet og brandhierarki samt løfte fortællingen om Aarhusregionen. 

KICKSTART DANSK TURISME
Der er igangsat 11 initiativer på tværs af Danmark på det fælles nationale ”Kickstart Dansk Turisme”-projekt, der med et samlet budget på i alt 30 millioner kroner har fokus på at genrejse dansk turisme under og efter COVID-19. VisitAarhus deltager i fire af initiativerne og er desuden projektleder på hele det samlede projekt. 
Alle initiativer uploader løbende nyeste viden, virksomhedstilbud og erfaringer på hjemmesiden Kickstartdanskturisme.dk.

To af de fire initiativer har netop igangsat udviklingsprojekter. 

Kickstart Outdoor- og naturbaseret oplevelsesudvikling
Efterspørgslen på naturbaserede oplevelser har aldrig været større. Mange gæster ønsker ophold, hvor aktiviteter i det fri er en del af oplevelsen. Som en del af KICK-START Outdoor kan overnatningsvirksomheder i Aarhusregionen frem til 5. marts søge om at deltage i et projekt, der skal udvikle og koble konkrete outdoor- og naturoplevelser på deres overnatningsprodukt i et samarbejde med dygtige konsulenter. 

Der vælges 10 overnatningsvirksomheder ud som påbegynder konsulentforløb. Ved udgangen af april vil de have udviklet og koblet nye attraktive naturoplevelser på deres overnatningsprodukt.
Læs mere om projektet

Derudover er alle virksomheder, der arbejder med naturbaserede oplevelser, inviteret med i et online-forløb i marts og april. Forløbet skal give virksomhederne indsigt i værktøjer, der kan hjælpe med at sikre en bedre forretning baseret på outdoor- og naturoplevelser. 
Se invitation

Kickstart kulturturismen
Mønsted Kalkgruber, Fregatten Jylland, Hjejleselskabet, Science Museerne og ARoS deltager netop nu i et kulturudviklingsprojekt. Kulturinstitutionerne har, sammen med 12 andre kulturinstitutioner landet over, hver fået 100.000 kroner til frem mod september at udvikle og teste ideer, der kan sparke gang i omsætningen og imødekomme gæsternes nye behov i kølvandet af corona-krisen.
Se pressemeddelelse

Tal fra destinationen

Se her de seneste tal fra vores destination. Denne gang følger også en årsstatus samt en gennemgang af hver kommune.

Tabel 1: Overnatningstal 4. kvartal 2020 (oktober, november og december 2020)

Samlet antal overnatninger 4. kvartal 2020 %-ændring sammenlignet med 4. kvartal 2019
Aarhusregionen 571.941 -11,60%
Aarhus 150.840 -38,90%
Favrskov 1.316 NA*
Norddjurs 107.863 11,70%
Randers 15.058 -24,90%
Silkeborg 75.009 -10,70%
Skanderborg 16.032 -24,00%
Syddjurs 185.407 24,60%
Viborg 20.416 -30,90%

*Tal fra Favrskov er kun for august. Øvrige måneder er diskretioneret (både i 2020 og 2019, så der er ikke beregnet nogen procentvis ændring).

Tabel 2: Overnatninger (total), 2020

 
  2019 2020 % ændring fra
 2019 til 2020
Aarhusregionen 4.222.357 3.825.692 -9,40%
Aarhus 1.200.167 797.459 -33,60%
Norddjurs 786.817 845.257 7,40%
Randers 131.434 107.001 -18,60%
Skanderborg 171.524 146.851 -14,40%
Silkeborg 635.422 565.512 -11,00%
Syddjurs 1.049.493 1.158.943 10,40%
Viborg 247.500 204.669 -17,30%
Danmark 56.059.265 44.515.805 -20,60%

Aarhus-by mistede i 2020 -34% af overnatningerne sammenlignet med 2019. En tilbagegang, der er markant. Sammenlignet med de øvrige storbyer (København, Odense og Aalborg), har krisen i Aalborg og Aarhus ikke ramt helt så hårdt som i Odense og København. Aalborg har haft en tilbagegang på -22%, Aarhus -34%, Odense -43% og København hele -65%. Hotelovernatningerne i Aarhus udgør normalt 80 %, mens camping og sommerhuse udgør resten. Aarhus er den storby i Danmark der hele vejen gennem krisen har haft den højeste belægning på hotellerne.

Aarhus har trods sin tilbagegang i feriehusovernatninger på -9% formået at tiltrække 18% flere tyske overnatninger. De tyske feriehusovernatninger udgjorde 34% af alle feriehusovernatningerne og 76% af de udenlandske overnatninger i 2020.

Norddjurs har haft et flot samlet år med en fremgang i antal overnatninger på 7,4%. Fremgangen er båret af både feriehus- og campingovernatninger, som i 2020 er steget med hhv. 16,1% og 9,3%. Norddjurs har dog oplevet en tilbagegang for året i overnatningskategorierne ”Hoteller og Feriecentre” og ”Lystbådehavne”. Hotellerne og feriecentrene har tabt -17% af overnatningerne svarende til lidt over 20.000 overnatninger, og lystbådehavnene har tabt -10% (2019: 37.023 | 2020: 33.164). Til trods for en tilbagegang for hoteller og feriecentre har man dog formået at tiltrække 1171 flere schweiziske overnatninger til denne kategori, og desuden formået at tiltrække 1,4% flere tyske gæster til sommerhusene.

Syddjurs har haft et flot samlet år, og opnår en fremgang i antal overnatninger på hele 10,4%. Fremgangen er båret af både feriehus-, camping- og lystbådeovernatninger, som alle har haft flot fremgang. Overnatningskategorien ”Hoteller og Feriecentre” oplever dog et tilbageslag på -6,1%. Lystbådehavnene har oplevet en fremgang på hele 175% (2019: 7.157 | 2020: 19.775), feriehusene 11,4% (2019: 675.382 | 2020: 752.078) og camping 11,1% stigning svarende til knap 28.000 flere overnatninger. Slutteligt har Syddjurs formået at tiltrække hele 11% flere tyske gæster til sommerhusene, samt 306 flere svenske overnatninger.

Randers har i 2020 haft en tilbagegang på -19% mod -20,6 på landsplan. Det særligt båret af nedgangen i hotelovernatninger på -35%, hvor hotellerne normalt står for ca. 45% af alle overnatninger i kommunen, men i år kun har en andel på 36%. Derudover har Randers også oplevet en mindre tilbagegang på campingovernatninger på -6%, som står for ca. 50% af overnatningerne i kommunen. Feriehusene, som står for en mindre andel, er også gået tilbage med 30%. Slutteligt, på en positiv note, har lystbådehavnen i Randers (trods en meget lille andel af overnatningerne) oplevet en stigning fra 1.603 overnatninger i 2019 til 2.657 overnatninger i 2020 (+66%).

Skanderborg har haft en tilbagegang på -14% i 2020. Hoteller og feriecentre har i 2020 oplevet en tilbagegang på -33%, og tabt knap 30.000 overnatninger. Camping, som normalt udgør 37% af overnatningsandelen i kommunen, er i 2020 steget med 8%, og udgør i 2020 hele 47% af alle overnatningerne i Skanderborg. Skanderborg har formået at tiltrække 20% flere danske gæster på camping i 2020 sammenlignet med 2019. Feriehusene har i Skanderborg, som i de fleste andre kommuner, oplevet en flot fremgang på 32% (2019: 5.952 | 2020: 7.849).

Silkeborgs hoteller og feriecentre har i 2020, på samme måde som Randers, Aarhus og Skanderborg oplevet en markant tilbagegang i andelen af overnatninger på hoteller og feriecentre. Normalt står denne overnatningstype for 43% (2019) af overnatningerne i Silkeborg kommune, men står efter tilbagegangen på -31% i overnatninger i år kun med en andel på 34% (2019: 273.326 | 2020: 189.691).

Campingovernatningerne har haft en pæn fremgang på 7%, og udgør i år 47% af alle overnatningerne i hele Silkeborg kommune. Feriehusene står næsten uændret i udviklingen fra 2019 til 2020 med knap 1000 færre overnatninger i år (2019: 76.177 | 2020: 75.292). Både feriehus- og campingovernatninger har oplevet en stigning i andelen af danske overnatninger på hhv. 37% og 14%.

Viborg har samlet set oplevet et fald på -17% i antal overnatninger i 2020. Det er særligt tabet af hotelovernatninger, som er årsagen til tilbagegangen, hvor der ses en tilbagegang på hele -44% (2019: 81.371 | 2020: 45.353). Derudover har Viborg også oplevet en mindre tilbagegang på -5% på camping, som normalt udgør halvdelen af overnatningerne i kommunen. Tilbagegangen svarer til et tab på ca. 6.000 overnatninger. Feriehusovernatningerne er steget med 5% i 2020 fra 28.648 til 30.143, hvilket er båret af en flot fremgang på 52% flere danske overnatninger, som kan gøre op for tabet af udenlandske overnatninger.