VisitAarhusregionen
Den Uendelige Bro i Aarhus

Erhvervsturisme

VisitAarhus’ erhvervsturismeindsats er målrettet to markeder - det internationale marked og det nationale marked. Som noget nyt i 2021 har vi fået eksterne midler til at undersøge muligheden for et marked for forkælelsesture (Incentive) i Aarhusregionen.

Det internationale marked

Det internationale marked er forankret i et tæt samarbejde med Aarhus Universitet (AU), hvor VisitAarhus sammen med universitetet byder på og vinder store internationale videnskongresser. Da dette er centreret omkring AU, vil denne indsats primært være funderet i Aarhus.

Det nationale marked

Det nationale marked dækker erhvervsturismen i alle 8 kommuner i Aarhusregionen. VisitAarhus arbejder målrettet med at skabe en voksende kundedatabase bestående af nationale mødekøbere fra virksomheder, foreninger mm. Denne database skal konverteres til salg hos vores partnere. Vi inviterer derfor løbende på målrettede fokuserede inspirationsture ud til vores partnere. Dette giver jer mulighed for at vise jeres sted frem til nye relevante kunder fra hele landet.

Incentive

Incentive Vi har i 2020 fået udarbejdet en analyse af incentive-markedet (forkælelsesture). På baggrund af den analyse har vi fået midler til at undersøge potentialet for dette marked, hvilket vi i 2021 vil arbejde videre med. Dette vil fortrinsvist ske gennem vores partnere, og det vil potentielt være et nyt marked, der vil kunne skabe øget omsætning hos jer.

Vi vil desuden arbejde på løbende at udvikle og skabe nye relevante arrangementer, der kan være med til at styrke Aarhusregionens position på både det internationale og det nationale marked – Og derigennem øge vores partneres salg.

Spørgsmål til erhvervsturisme

Andreas Horn Jensen
Salgsansvarlig, Erhvervsturisme

Chef for Erhvervsturisme

agh@visitaarhus.com

Direkte:+45 41 12 46 07