VisitAarhusregionen

Kompetenceudvikling

I VisitAarhus ønsker vi at bidrage til et højt vidensniveau hos turismevirksomhederne i vores destination. Derfor tilbyder vi jævnligt kurser og kompetenceudvikling indenfor turismerelevante områder. 

Indenfor digital markedsføring øges synligheden f.eks. markant, når virksomheden ligger inde med aktuel viden om de nyeste teknologier og brugeradfærd. Ligeledes bidrager VisitAarhus med kompetenceudvikling på bl.a. gæsteservice- og forretningsudviklingsområde

Som partner hos VisitAarhus får du adgang til kompetenceudvikling på udvalgte områder. I 2021 er følgende indtil videre planlagt:

  • ”Digital ledelseskultur” – Et kursusforløb i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme. Inspiration, 1:1-sparring og et solidt netværk, hvor turisme, digitalisering og ledelse er i fokus.
  • Halvdagsworkshops hver anden måned med skiftende emner som gæsteservice, emailmarketing og nye digitale løsninger. Praksisnær gennemgang af de udvalgte emner.
  • Webinarer og eksternt udbudte kurser. VisitAarhus formidler løbende ideer og inspiration til relevante eksterne kurser.

Beskrivelser og datoer for disse tilbud, formidler VisitAarhus løbende gennem partnermails.

Spørgsmål til kompetenceudvikling

Lene Lind
Projektkoordinator

Gæsteservice- & Projektkoordinator

lel@visitaarhus.com

Direkte:+45 23 42 54 18