VisitAarhusregionen
Viborg i Aarhusregionen

Strategisk Partner 2021

Vi anbefaler Strategisk Partnerskab til Mellemstore turismevirksomheder.

I partnerskabet indgår

Topprioritet ved national og international markedsføring

Din virksomhed prioriteres højt i VisitAarhus’ markedsføringskampagner, hvor det giver mening i forhold til geografi og sammenhæng.
LÆS MERE HER

Topprioritet ved nationale og internationale pressebesøg

Din virksomhed prioriteres ved pressebesøg og når vi servicerer nationale og internationale medier og influenter/bloggere.
LÆS MERE HER

Synlighed i Destinationsguiden for hele destinationen inkl. distribution

Destinationsguiden giver inspiration til gæsterne, når de er her. Den udgives på tre sprog og distribueres bredt til attraktioner, overnatningssteder mm. Som strategisk partner får du en tydelig placering i Destinationsguiden.
LÆS MERE HER

E-mail marketing: Flows og Direct Mails

VisitAarhus udsender automatiske, personlige mailflows, der er målrettet den enkelte modtagers ønsker og interesser. Som partner vil du blive vist i de relevante flows. Vi udsender også direct mails målrettet den enkelte modtagers interesser.
LÆS MERE HER

Op til fem virksomhedsprofiler

Din virksomhed får mulighed til at få op til fem virksomhedsprofiler på den lokale Visitside, på VisitAarhusregionen.dk samt på VisitDenmark.dk. Virksomhedsprofilen er på flere sprog og indeholder præsentation af din virksomhed inklusiv mulighed for billeder, video, relevante links og kontaktoplysninger.
LÆS MERE HER

Som møde- og konferencested kan din virksomhed få en ekstra virksomhedsprofil under Møder og Konferencer.

1:1 Specialistmøder

Som Strategisk Partner har du mulighed for 1:1 specialistmøder med vores medarbejdere f.eks om SoMe, søgeordsoptimering, projektansøgninger, bæredygtighed, tal & analyser og turismebarometeret. Vores specialister i VisitAarhus er til rådighed for sparring målrettet din virksomhed.

Turismebarometer - eget login

Turismebarometeret giver indsigt og viden om den aktuelle situation inden for turismen, herunder de nyeste turismetrends og turismeudviklingen. Barometeret er baseret på primære indikatorer så som overnatningstal og attraktionsbesøg.
LÆS MERE HER

Mulighed for deltagelse i kompetenceudvikling og kurser

Kursus- og kompetenceudviklings-tilbuddene er målrettet turismespecifikke områder f.eks. digital markedsføring, gæsteservice og produktudvikling.
LÆS MERE HER

Temamøder

Et par gange i løbet af året inviterer vi til emne-/ brancherelevante partnermøder, hvor der er mulighed for sparring, erfaringsudveksling, samarbejde om fælles kampagner, input fra oplægsholdere/aktører etc.

Mulighed for deltagelse i erhvervsturismenetværk

Et strategisk partnerskab inkluderer deltagelse i Erhvervsturismenetværket, hvis din virksomhed har et erhvervsturismeprodukt.
LÆS MERE HER

Følg med i aktivitetskalenderen. Vi udsender invitation ca. 3 - 4 uger før afholdelse.

VisitAarhus Media Center

Du har mulighed for at få præsenteret billeder og film i VisitAarhus Media Center, som benyttes af journalister, bloggere, virksomheder m.fl. i forbindelse med markedsføring af både Aarhusregionen - og Danmark.
LÆS MERE HER

Netværksmøder lokalt

To gange årligt inviterer vi til lokale netværksmøder.

En kickstart på sæsonen og et evalueringsmøde - i følgende geografiske opdeling:

• Silkeborg, Skanderborg og Viborg
• Djursland, Randers og Favrskov
• Aarhus

Følg med i aktivitetskalenderen. Vi udsender invitation ca. 3 - 4 uger før afholdelse.

Årsmøde

I efteråret inviterer vi på tværs af destinationen til årsmøde, hvor vi har aktuelle emner på dagsordenen.

Der bliver mulighed for at netværke og få en faglig snak med vores medarbejdere inden for presse/ online/marketing/frivillighed/bæredygtighed mv.

Informationsmail fra VisitAarhus

Vi vil løbende og når det er relevant udsende informationsmail med turismenyheder, projekter, kampagner mv

PRIS: KR. 50.000,- /årligt ekskl. moms

BEMÆRK! CORONARABAT PÅ 15% VED TILMELDING SENEST 15. NOVEMBER

Vil du vide mere ...

Vidste du, at VisitAarhus er netop blevet certificeret som bæredygtigt destinationsselskab af HORESTA. Derudover har vi modtaget 3,4 millioner kroner fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til projektet ”Grøn Genstart”, der skal hjælpe turismevirksomheder på tværs af hele Aarhusregionen med at arbejde med bæredygtighed i kølvandet på covid-19-krisen.