VisitAarhusregionen

VIP Partner 2021

Store turismevirksomheder, der ønsker at være top-of-mind i al kommunikation samt have operationel indflydelse.

I partnerskabet indgår

Plads i VisitAarhus’ Advisory Board

Som VIP-Partner får du en plads i VisitAarhus’ Advisory Board. Du indgår som en af turismens bærende kræfter i Aarhusregionen og opnår operationel indflydelse på VisitAarhus’ aktiviteter. Der er tre årlige møder på direktørniveau i VisitAarhus’ Advisory Board.

20% rabat ved tilkøb

Eksponering på VisitAarhus’ sites og udgående mails

VIP-Partnere eksponeres på VisitAarhus’ sites, i link på udgående e-mails fra VisitAarhus samt i VisitAarhus’ nyhedsmail b2c og b2b.

Topprioritet ved national og international markedsføring

Din virksomhed prioriteres højt i VisitAarhus’ markedsføringskampagner, hvor det giver mening i forhold til geografi og sammenhæng.
LÆS MERE HER

Topprioritet ved nationale og internationale pressebesøg

Din virksomhed prioriteres ved pressebesøg og når vi servicerer nationale og internationale medier og influenter/bloggere.
LÆS MERE HER

Synlighed i Destinationsguiden (trykt) for hele destinationen inkl. distribution

Destinationsguiden giver inspiration til gæsterne, når de er her. Den udgives på tre sprog og distribueres bredt til attraktioner, overnatningssteder mm. Som VIP-Partner får du en prioriteret placering i Destinationsguiden.
LÆS MERE HER

E-mail marketing: Flows og Direct Mails

VisitAarhus udsender automatiske, personlige mailflows, der er målrettet den enkelte modtagers ønsker og interesser. Som partner vil du blive vist i de relevante flows. Vi udsender også direct mails målrettet den enkelte modtagers interesser.
LÆS MERE HER

Op til otte virksomhedsprofiler

Få op til otte virksomhedsprofiler på den lokale Visitside, på VisitAarhusregionen.dk samt på VisitDenmark.dk. Virksomhedsprofilen er på flere sprog og indeholder præsentation af din virksomhed inklusiv mulighed for billeder, video, relevante links og kontaktoplysninger.
LÆS MERE HER

Som møde- og konferencested kan din virksomhed få en ekstra virksomhedsprofil under Møder og Konferencer.

1:1 Specialistmøder

Som VIP-partner har du mulighed for 1:1 specialistmøder med vores medarbejdere f.eks om SoMe, søgeordsoptimering, projektansøgninger, bæredygtighed, tal & analyser og turismebarometeret. Vores specialister i VisitAarhus er til rådighed for sparring målrettet din virksomhed.

Master Class i Frivillighed

VisitAarhus’ Frivilligprogram deler ud af deres erfaringer med at etablere og fastholde et succesfuldt samarbejde med frivillige. Deltagelse for én person uden beregning.
LÆS MERE HER

Turismebarometer - eget login

Turismebarometeret giver indsigt og viden om den aktuelle situation inden for turismen, herunder de nyeste turismetrends og turismeudviklingen. Barometeret er baseret på primære indikatorer så som overnatningstal og attraktionsbesøg.
LÆS MERE HER

Mulighed for deltagelse i kompetenceudvikling og kurser

Kursus- og kompetenceudviklings-tilbuddene er målrettet turismespecifikke områder f.eks. digital markedsføring, gæsteservice og produktudvikling.
LÆS MERE HER

Temamøder

Et par gange i løbet af året inviterer vi til emne-/ brancherelevante partnermøder, hvor der er mulighed for sparring, erfaringsudveksling, samarbejde om fælles kampagner, input fra oplægsholdere/aktører etc.

Mulighed for deltagelse i erhvervsturismenetværk

Et VIP-Partnerskab inkluderer deltagelse i Erhvervsturismenetværket, hvis din virksomhed har et erhvervsturismeprodukt.
LÆS MERE HER

VisitAarhus Media Center

Du har mulighed for at få præsenteret billeder og film i VisitAarhus Media Center, som benyttes af journalister, bloggere, virksomheder m.fl. i forbindelse med markedsføring af både Aarhusregionen - og Danmark.
LÆS MERE HER

Netværksmøder lokalt

To gange årligt inviterer vi til lokale netværksmøder.

En kickstart på sæsonen og et evalueringsmøde - i følgende geografiske opdeling:

• Silkeborg, Skanderborg og Viborg
• Djursland, Randers og Favrskov
• Aarhus

Følg med i aktivitetskalenderen. Vi udsender invitation ca. 3 - 4 uger før afholdelse.

Årsmøde

I efteråret inviterer vi på tværs af destinationen til årsmøde, hvor vi har aktuelle emner på dagsordenen.

Der bliver mulighed for at netværke og få en faglig snak med vores medarbejdere inden for presse/ online/marketing/frivillighed/bæredygtighed mv.

Informationsmail fra VisitAarhus

Vi vil løbende og når det er relevant udsende informationsmail med turismenyheder, projekter, kampagner mv.

PRIS: KR. 125.000,- /årligt ekskl. moms

BEMÆRK! CORONARABAT PÅ 25% VED TILMELDING SENEST 15. NOVEMBER

Vil du vide mere ...

Vidste du, at VisitAarhus fundraiser målrettet efter midler i både statslige og private fonde? Vi har i øjeblikket 14 projekter finansieret af eksterne midler, som kommer partnerne i VisitAarhus til gavn. Projekterne omhandler bl.a. camping, outdoorturisme, transaktionsdata, kulturturisme og erhvervsturisme.