VisitAarhusregionen
Young Glass

Aktuelle udbud

VisitAarhus arbejder pt. med nedenstående udbud.

Udbud

UX-analyse af VisitAarhus’ hjemmesider

I regi af projektet DigitalEx søger VisitAarhus et bureau til en UX-analyse på tværs af destinationens hjemmesider.

Efter VisitAarhus i 2020 fusionerede med flere destinationsselskaber og i dag dækker otte kommuner, er der behov for at afdække kunderejsen på både de lokale sider og en overordnet kampagneside. Derudover er der behov for at vide hvilken type indhold, der giver mest værdi for gæsten.

Sidste frist for tilbudsgivning er 21. maj 2021.

Læs mere om projektet DigitalEx

Udbud

Filmproduktion for Aarhusregionen

I regi af projektet ’KICKSTART KULTURTURISMEN’ søger VisitAarhus et bureau til filmproduktion. 

Der skal produceres tre overordnede videoer, der viser Aarhusregionens styrker inden for tre udvalgte temaer/kulturfortællinger: kunsten i Aarhusregionen, historien i Aarhusregionen og storbyen Aarhus, for herigennem at øge kendskabet til områdets kulturelle tilbud samt inspirere til besøg.

VisitAarhus fusionerede i 2020 med flere destinationsselskaber, og dækker i dag de otte kommuner; Aarhus, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs. Tilsammen kaldes området ”Aarhusregionen”.

Kulturen er en vigtig USP i den internationale fortælling om Aarhusregionen. Området rummer mange kultur-aktører og ikke mindst storbyen Aarhus, der har et stort udbud af kulturaktiviteter. Covid19-pandemien har betydet nedlukning for mange kulturinstitutioner. I perioder, hvor åbning var muligt, er det særligt den internationale gæst, der er blevet væk. Derfor er det vigtigt netop nu at løfte kulturen og formidlingen heraf. 

Kan du hjælpe os? Eller kender du nogle, der kan? Så læs mere om opgaven her:

Sidste frist for tilbudsgivning er 7. maj 2021.

Se eksisterende video-materiale her

Læs mere om projektet Kickstart Kulturturismen

Projekterne er støttet af  Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse