VisitAarhusregionen
Møder og kongresser i Aarhus

Kickstart møde- og erhvervsturismen

Kickstartprojektet Kickstart møde- og erhvervsturismen har til formål at kickstarte erhvervsturismen i Aarhusregionen under COVID-19 inden for nedenstående spor.

 1. Fastholdelse af vunden forretning: Formålet er at fastholde de internationale konferencer og kongresser, det ikke er muligt at afvikle grundet COVID-19. Dette gøres ved at flytte dem fremad til 2022, fremfor at de bliver aflyst og forretningen forsvinder.
   
 2. Sikkerhed og sundhed: Sikkerhed og sundhed bliver afgørende USP'er i fremtidens konferencemarked, og her har de nordiske lande en klar konkurrencefordel. Denne skal opdyrkes og kommunikeres, så vi fremad kan bruge det til at vinde mere forretning til Aarhusregionen.
   
 3. Hybride møder: Virtuelle møder og hybridmøder er en del af det nye konferencebillede i verden. Vi  samarbejder med MeetDenmark om at udarbejde en toolbox, der kan hjælpe og rådgive kongresværter til at afvikle gode virtuelle og hybride møder i Danmark og dermed også Aarhusregionen.
   
 4. M&I, Vi har i samarbejde med MeetDenmark fået udarbejdet en rapport, der fortæller om potentialet inden for incentivturisme (Forkælelsesrejser for medarbejdere). Den viser at tendenserne peger på at incentiv i højere grad bliver koblet op på en mødedel, og man går fra storslåede oplevelser (Dubai, Las Vegas Michelin-restauranter og limosiner) til ægte autentiske jordnære og lokale oplevelser. Her er et uforløst potentiale, som vi arbejder ind i. Vi samarbejder med de bureauer, der har incentivkunder samt de af vores partnere, der har potentiale til at tiltrække incentiv.
   
 5. Virtuelle site-inspections: Vi laver et overblik, over de steder der allerede nu kan lave virtuelle sitevisits, og vi tilbyder samtidigt at VisitAarhus faciliterer virtuelle sitevisits til de, der har behov for det. Det åbner op for, at vi fortsat kan vise steder frem, mens grænserne er lukkede, men vi ser også en tendens til, at en virtuel sitevisit kan blive et nyt salgsværktøj der kan komme ind i en salgsproces.

Hvad får VisitAarhus’ partnere ud af projektet?

I spor 1 arbejdes der for at fastholde en omsætning ved erhvervsturismepartnerne - selvom en konference eller kongres bliver skubbet.

I spor 2 skabes der et stærkere grundlag for salg på det internationale marked, og der laves en kampagne, der er tilgængelig på VisitAarhus’ digitale platform, som alle partnere kan bruge i deres salgsarbejde.

I spor 3 opbygges der en viden, som alle partnere kan tagge ind i og bruge i deres salgsarbejde. 

I spor 4 arbejdes der på et helt nyt marked, der potentielt både kan give salg og omsætning til erhvervsturismepartnere samtidig med, at incentive-indsatsen kommer til at etablere samarbejde på tværs af partnere. 

I spor 5 skabes  der synlighed for de partnere, der arbejder med virtuelle sitevisits. Sporet hjælper også dem, der ikke gør ved at tilbyde at kunne lave virtuelle sitevisits hos dem.
 
Samarbejdspartnere
Projektet kører i regi af MeetDenmark. Wonderful Copenhagen er tovholder i tæt samarbejde med de øvrige byer i MeetDenmark: Destination Fyn og Destination Nord.

Bevillingsgiver
Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og er en del af det nationale projekt ”Kick-Start Dansk Turisme”.
Læs mere om projektet her

Tidsperiode
Maj 2020 – September 2021

Kontaktperson

Andreas Horn Jensen
Projektleder

Chef for Erhvervsturisme

agh@visitaarhus.com

Direkte:+45 41 12 46 07