Viborg betyder 'Helligt Bjerg' og er en af Danmarks ældste byer med spor helt tilbage fra oldtiden. I vikingetiden valfartede jyske folkestammer til byen for at handle og afgøre tvister - og for at ofre til guderne.

Mød VisitViborg på Sociale Medier her