VisitAarhusregionen

Afsluttede udbud

Oversigt over afsluttede udbud varetaget af VisitAarhus.

Udbud: Feltanalyse til afdækning af gæsters medieforbrug

VisitAarhus fusionerede i 2020 med flere destinationsselskaber, og dækker i dag de otte kommuner; Aarhus, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs. Tilsammen kaldes området ”Aarhusregionen”.

Der er i dag meget lidt viden om gæsternes reelle medieadfærd og behov, imens de er på ferie. VisitAarhus igangsatte derfor en feltanalyse af, hvilke inspirations- og informationskilder gæsterne benytter, når de er ankommet.

Sidste frist for tilbudsgivning var 31. marts 2021

Udbud: Kendskabsanalyse for Aarhusregionen

I regi af projektet ’GRØN GENSTART’ søgte VisitAarhus et markedsanalysebureau, der kan hjælpe med at afvikle en omfattende national og international kendskabsanalyse.

VisitAarhus fusionerede i 2020 med flere destinationsselskaber, og dækker i dag de otte kommuner; Aarhus, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs. Tilsammen kaldes området ”Aarhusregionen”.

Der er på tværs af hele Aarhusregionen behov for at afdække kendskabet til den nye forstørrede geografi for at kunne igangsætte de rette aktiviteter, på de rette markeder og for de rette målgrupper.

Sidste frist for tilbudsgivning var 12. marts 2021

Udbud: Ny brandstrategi for VisitAarhus

  • I regi af projektet ’GRØN GENSTART’ søgte VisitAarhus et bureau til udvikling af ny brandstrategi for VisitAarhus. Sidste frist for tilbudsgivning var den 19. februar 2021.
  • National og international Kendskabsanalyse for VisitAarhus. 

Sidste frist for tilbudsgivning var 12. marts 2021

Projekterne er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.