Jeksendal

Den fredede Jeksendal

Foto: VisitAarhus
Aktiviteter
Turforslag
I Jeksendalen findes både å, eng, skov og dyrket jord. Dette alsidige landskab er et godt levested for vildtlevende pattedyr og fugle.
Adresse

Jeksen

8362 Hørning

Kontakt

Vandreture 3,5 km

Afmærkning: Lave træpæle med hvidt symbol.

Fra P-pladsen ved Kildedalen går denne dejlige og fredfyldte tur ad skovveje og skovstier mod nord langs Jeksen Bæk. Nyd den smukt afgræssede ådal og den kuperede skov. Lad fantasien føre dig frem til eleverpiger, skovtrolde og mosekoner.

Isfugl og vandstær ses langs åen hele vinteren, og mange sommerfugle og billearter er knyttet til dalens fugtige, blomsterrige enge.

Turen kan kombineres med en tur fra Pinds Mølle (se kortet) eller man kan gå en rundtur med udgangspunkt fra Adslev By og så selv tilrettelægge turforløbet ved at kombinere stierne.

Stierne kan være primitive. Husk gummistøvler i våde perioder.

#jeksendal #visitskanderborg #visitaarhusregionen

Adresse

Jeksen

8362 Hørning

Facilities

Vandreture

Måske også interessant for dig:

Sidst opdateret af
VisitAarhus, Skanderborg