VisitAarhusregionen

Sortebrødre Kirke

Sortebrødre Kirke er en af Viborgs ældste kirker og står stort set, som Sortebrødrene byggede den i 1200-tallet. Kirken var oprindelig del af et stort klosterkompleks tilhørende Dominikanerordnen.

På stolestaderne er malet mere end 200 billeder, som er udtryk for datidens bibelopfattelse. De er malet af I.C. Trane i årene 1726-1734.

Altertavlen er fremstillet i Antwerpen 1520-1540, og har oprindeligt stået i Københavns Slotskirke. Efter den store brand i Viborg i 1726 skænkede Kong Frederik IV i 1728 såvel altertavle som prædikestol til Sortebrødre.

Stilretninger: romansk og gotisk.

I åbningstiden er der en guide tilstede.